Att komma vidare

Barnen på Bäckby fritidsklubb inviger utställningen på Bäckby bibliotek

Att barns läsning är viktigt och något som vi behöver jobba aktivt med är i princip alla överens om.
Att det i vissa områden behöver jobbas extra mycket med detta verkar också i princip alla vara överens om. Vad t.ex. Kulturrådet tycker kan man läsa om här.
Men samtidigt är det som att detta arbete aldrig riktigt kommer vidare, som att man fastnar i själva problemformuleringen. Det blir aldrig förslag på konkreta åtgärder som sedan implementeras.
Jag tycker det är oerhört frustrerande.
Vintern 2020 (precis innan pandemin bröt ut) drog jag och Irja Holtter igång ett läs- och skrivfrämjande projekt i stadsdelen Bäckby, Västerås. (Vi höll igång, genom hela pandemin.) Vårt projekt har fått finfina resultat. Till exempel har antalet barn som läser på fritiden ökat markant.
Vårt projekt har uppmärksammats i media vid ett flertal tillfällen och efter varje gång har vi överösts av lajks i sociala medier och glada och peppande kommentarer. Jag är jättetacksam för allt detta, men det jag verkligen hade velat ha var ifall någon i beslutsfattande ställning klivit fram och sagt: Det här måste vi satsa vidare på.

Idag påmindes jag av Facebook att det är ett år sedan som vi fick ett helt uppslag i VLT. Barnen var så stolta över utställningen med deras texter. Några barn var extra stolta: de hade nämligen fått sina dikter publicerade i tidningen.

Har det hänt något sedan dess? Förutom lajks i sociala medier.
Jo, men faktiskt.
Jag har fått ett uppdrag av Region Västmanland att sammanfatta vår metod (som bevisligen fungerar) i en rapport. Den här rapporten är sedan tänkt att vara underlag till en större ansökan, dvs man skulle kunna implementera metoden i flera delar av landet.
För första gången på åratal känner jag framåtrörelse.
Det är dags att vi tar oss vidare från problemformulering till att vidta åtgärder.
Läsfrämjande arbete kan bedrivas på många olika sätt. Vi har i alla fall en metod som fungerar och det är dags att implementera den. För barnens skull.

Om du är nyfiken på vad som skrivits om vårt projekt i media så kommer här en komplett lista